สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4ปี2562
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 22 พฤศจิกายน 2562 โดยประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่  22 พฤศจิกายน 2562  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมตามระเบียบวาระ ในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สู่การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 19 โรงเรียน, มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนทดสอบ O-Net สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนทดสอบ O-Net เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2559-ปีการศึกษา 2561) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 โรงเรียน  ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/902/ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4ปี2562 .htm
เปิดชมแล้ว : 163 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร