สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ทั่วประเทศ
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 29 สิงหาคม 2562 โดยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายที่ 1 – 19 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายไกรศักดิ์  ภูศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ในนามเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายที่ 12  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ผู้เข้าอบรมจำนวน 253 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/875/ประชุมพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ทั่วประเทศ.htm
เปิดชมแล้ว : 119 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร