สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 29 สิงหาคม 2562 โดยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข ด้วยหลักคุณธรรม ประจำปี 2562 โดยมี    นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข ด้วยหลักคุณธรรม ในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้กับเด็กและวัยรุ่น ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 225 คน ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 45 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2562 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/874/ค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด.htm
เปิดชมแล้ว : 108 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร