สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ผู้ตรวจราชการ Cluster 12 ตรวจติดตามประเมินผล สพป.ขอนแก่น เขต 1
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 20 สิงหาคม 2562 โดยประชาสัมพันธ์

20 สิงหาคม 62 ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) มาตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานของ สพฐ. โดย ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย, ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมรับฟังและนำเสนอชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.มังกร – ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 สพป.ขอนแก่น เขต 1

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/873/ผู้ตรวจราชการ Cluster 12 ตรวจติดตามประเมินผล สพป.ขอนแก่น เขต 1.htm
เปิดชมแล้ว : 349 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร