สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมทำหลักสูตรต้านทุจริตกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ หลักสูตร 4
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 10 สิงหาคม 2562 โดยประชาสัมพันธ์

10 ส.ค.2562 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มอบหมายให้ ดร.ศิริกุล  นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการ นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา หลักสูตร 4 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ตามแนวทางบูรณาการ การเรียนการสอนกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา  โดยมี  ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน 133 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/871/อบรมทำหลักสูตรต้านทุจริตกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ หลักสูตร 4.htm
เปิดชมแล้ว : 90 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร