สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline รุ่นที่ 2
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 08 สิงหาคม 2562 โดยประชาสัมพันธ์

8 ส.ค.2562 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มอบหมายให้ ดร.ภัทรนันฐ์  ไหลงาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา โดยมี นางสมคิด  เมืองสอนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาลดการใช้เอกสารในการให้บริการประชาชนและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาพแก่ประชาชน  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รุ่นที่ 2  ประกอบด้วยบุคลากรในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 - 10  จำนวน 89 คน  ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/869/อบรมการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline รุ่นที่ 2.htm
เปิดชมแล้ว : 120 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร