สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

8 มิถุนายน 2562 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศิริกุล  นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต  1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมี ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกแนวทางการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน  มีผู้เข้าอบรม จำนวน 312 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ โรงเรียนในสังกัดณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/837/ประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา.htm
เปิดชมแล้ว : 91 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร