สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา รุ่นที่ 1
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

6 มิถุนายน 2562 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศิริกุล  นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต  1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมี ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษานำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  ผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1-4 และกลุ่มที่ 8 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/835/การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา รุ่นที่ 1.htm
เปิดชมแล้ว : 48 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร