สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 14 พฤษภาคม 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

13 พฤษภาคม 2562 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.ศิริกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีความต้องการ  พิเศษได้เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน และนักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม   ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1 – 4  วิทยากรจากเครือข่ายโดย พญ.ณิชวรรณ  จงรักษ์ธนกิจ แพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น  และวิทยากรแกนนำจากบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขยายผลการใช้งานโปรแกรมรายงานข้อมูลสารสนเทศ SET และโปรแกรม IEP Online เพื่อให้ครูได้นำความรู้สู่การปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/826/อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1.htm
เปิดชมแล้ว : 210 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร