สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 14 พฤษภาคม 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.วิเศษ พลอาจทันรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ที่สอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ            ณ หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

 

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/825/ เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ .htm
เปิดชมแล้ว : 227 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร