สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมโครงการพัฒนาจิต ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 14 พฤษภาคม 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

8 พฤษภาคม 2562 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรในสำนักงาน อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมี นายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 165 คน ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต  1, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงาน ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/824/อบรมโครงการพัฒนาจิต ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1.htm
เปิดชมแล้ว : 265 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร