สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการเตรียมอบรมการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2562
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 08 พฤษภาคม 2562 โดยกลุุ่มงานประชาสัมพันธ์

8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องจิตรา ศรีไสว อนุสรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 ได้ร่วมประชุมเตรียมการอบรมดังกล่าว โดยกำหนดอบรมในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/823/ประชุมคณะกรรมการเตรียมอบรมการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2562.htm
เปิดชมแล้ว : 206 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร