สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 รวมน้ำใจช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 10 มกราคม 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10  มกราคม 2562ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1มอบหมายให้ นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมในกำลังใจมอบเงินและสิ่งของให้นักเรียนและครอบครัวบ้านประสบอัคคีภัย คือ เด็กหญิงชลิดา อุทาโย นักเรียนชั้น ป.6 และเด็กชายชยากร อุทาโย นักเรียนชั้น ป.3  นักเรียนโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  และ มอบเงินสดที่ได้รับบริจาคจากบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 11,780 บาท  จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติภัย จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 21,780 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัว โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4 ร่วมเป็นเกียรติ    ณ โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/781/ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 รวมน้ำใจช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย.htm
เปิดชมแล้ว : 262 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร