สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 09 มกราคม 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมี นายประสงค์  บุญมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่โรงเรียนห่างไกล  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทำหน้าที่ครูธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 156 คน ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

 

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/779/ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV).htm
เปิดชมแล้ว : 242 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร