สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 07 มกราคม 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา, ประธานกลุ่มเครือข่าย คณะศึกษานิเทศก์, ผู้แทนเทศบาลนครขอนแก่น, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, ผู้แทนโรงเรียนสังกัดเอกชน, และผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) อย่างเป็นรูปธรรม      ณ ห้องประชุม ดร.มังกร – ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/778/ประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑.htm
เปิดชมแล้ว : 150 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร