สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : แข่งขันกีฬาภายใน “โนนม่วงเกมส์ ปี 2561”
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 09 ตุลาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันนี้ (9 ตุลาคม 2561)  ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโนนม่วง ประจำปีการศึกษา 2561 (โนนม่วงเกมส์ ปี 2561) พร้อมด้วย นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนร่วมในพิธีเปิด จำนวน 400 คน         โดยมี นายประสาท  พิมพ์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะความรู้พื้นฐานในการออกกำลังกาย รู้จักกฎ กติกา มารยาทในการเล่นกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนทั่วไป ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/715/แข่งขันกีฬาภายใน “โนนม่วงเกมส์ ปี 2561”.htm
เปิดชมแล้ว : 223 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร