สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมครูแกนนำโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 08 กันยายน 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน 2561 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศิริกุล  นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินนำร่องในประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2554  โดยเริ่มที่ห้องเรียนระดับปฐมวัยทุกเขตพื้นที่การศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรียนนำร่องในโครงการกว่า 20,000 โรงเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และผลักดันให้โรงเรียนตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 หัวข้อการอบรม “โครงการตามแนว Learning Spiral” ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูแกนนำโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 91 คน ณ หอประชุม 72 ปี    ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

800x533

800x533

800x533

800x533

800x551

800x533

800x533

800x533

800x533

800x439

800x533

800x533

800x571

800x533

800x533

800x646

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/686/อบรมครูแกนนำโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย .htm
เปิดชมแล้ว : 183 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร