สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมยกร่างประกาศฯว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 18 ตุลาคม 2560 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขต ประธานกลุ่มสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 2/2560  เพื่อร่วมกันจัดทำ ประกาศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 ว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

(สามารถดาวโหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Moddang chai)

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/523/ประชุมยกร่างประกาศฯว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ.htm
เปิดชมแล้ว : 477 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร