สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมรับมอบนโยบายและการนำเข้าข้อมูลการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ในระบบ EMENSCR
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 23 ธันวาคม 2564 โดยประชาสัมพันธ์

21 ธันวาคม 2564 ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบุคลากรในสำนักงาน และประชุมการชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการและการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSER) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ และผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำเข้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1192/ประชุมรับมอบนโยบายและการนำเข้าข้อมูลการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ในระบบ EMENSCR.htm
เปิดชมแล้ว : 263 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร