สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 29 พฤศจิกายน 2566 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายอารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งมอบอำนาจตามคำสั่งมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน จำนวน 47 โรงเรียน โดยมี นางสาวกมลวรณ  ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1437/ประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก.htm
เปิดชมแล้ว : 368 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร