สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 15 พฤศจิกายน 2566 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายอารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมี นางประภาภรณ์  ภูขาว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสนองต่อนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 8 ด้านพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่ จำนวน 18 คน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่ จำนวน 1 คน รวม 19 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียน  หลังการอบรม นายอารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวกมลวรรณ  ทิพยเนตร มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม  จำนวน 19 คน ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

1365x2048

2048x1365

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1431/อบรมผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567.htm
เปิดชมแล้ว : 187 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร