สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : การสรรหาเพื่อเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนใน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 27 ตุลาคม 2566 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 นายอารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   ในนามประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. พร้อมด้วย เป็นประธานการสรรหาเพื่อเลือกกันเองของผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 20 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ให้ผู้ได้รับการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน เลือกกันเอง ประกอบด้วยด้านการปฐมวัย, ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ด้านการวิจัยและประเมินผล, ด้านการบริหารการศึกษา และด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เหลือด้านละ 1 คน โดยมี นางสาวกมลวรรณ  ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการ  ณ ห้องประชุม ดร.มังกร – ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3  สพป.ขอนแก่น เขต 1

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

2048x1365

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1427/การสรรหาเพื่อเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนใน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น..htm
เปิดชมแล้ว : 71 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร