สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” เมื่อคุณหมุนเวียน Clearing Day ประจำเดือนสิงหาคม 2566
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 31 สิงหาคม 2566 โดยงานประชาสัมพันธ์

31 สิงหาคม 2566 นายอารยันต์  แสงนิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นางสมคิด  เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมบุคลากรสำนักงาน ร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” เมื่อคุณหมุนเวียน Clearing Day ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมพลาสติก ฟิล์มยึด และกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่สะอาดและแห้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง  ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1706x960

960x1706

1706x960

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1423/กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” เมื่อคุณหมุนเวียน Clearing Day ประจำเดือนสิงหาคม 2566.htm
เปิดชมแล้ว : 106 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร