สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 20 สิงหาคม 2566 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายอารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นางประภาภรณ์  ภูขาว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานปิดงานกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอบรม  โดยมี นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวสรุปกิจกรรมการฝึกอบรมครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยคณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภาคปฏิบัติได้ลงพื้นที่ในสถานที่จริง เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านเกมส์ สวนสาธารณะ รวมทั้งให้ผู้เข้าฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรร่วมอภิปราย ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

 

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1418/พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566.htm
เปิดชมแล้ว : 141 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร