สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2566
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 17 สิงหาคม 2566 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นางประภาภรณ์  ภูขาว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 โดยมี นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน การฝึกอบรมครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 1 และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 112 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.ขอนแก่น เขต 1, สพป.ขอนแก่น เขต 4  , สพป.อุดรธานี เขต 2 และศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

 

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1415/การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2566.htm
เปิดชมแล้ว : 166 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร