สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2566 โดยงานประชาสัมพันธ์

จันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน ประกาศเจตนารมณ์ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  หน้าเสาธง อาคาร 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1313/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566.htm
เปิดชมแล้ว : 109 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร