สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พิธีเปิดโครงการแนะแนวโลกอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 09 มีนาคม 2566 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ประภาภรณ์  ภูขาว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดงานโครงการแนะแนวโลกอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 โดยมี นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างทักษถะอาชีพให้นักเรียน สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง และเพื่อสนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้านที่ 2 คือด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีผู้เข้าอบรมจำนวน 70 คน ประกอบด้วยครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ 8 - 10 ระยะเวลาอบรม  1 วัน คือวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3000x2000

3000x2000

3000x2000

x

3000x2000

x

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

x

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1310/พิธีเปิดโครงการแนะแนวโลกอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2.htm
เปิดชมแล้ว : 63 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร