สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ประจำปี 2565
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 21 กันยายน 2565 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ศิรดา  พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจฝึกปฏิบัติการจัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีผู้เข้าอบรมเป็นคณะกรรมการยกร่างกรอบหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน 68 คน ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1271/อบรมการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ประจำปี 2565.htm
เปิดชมแล้ว : 61 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร