สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 20 กันยายน 2565 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  โดยมี ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานมาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อนำเสนอผลงานนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกกษาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะเวลาการแข่งขัน วันที่ 19-20 กันยายน 2565 กิจกรรมที่แข่งขัน 151 รายการ สถานที่จัดการแข่งขันมี 5 แห่ง คือโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น, โรงเรียนสนามบิน, โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, สพป.ขอนแก่น เขต 1 และค่ายลูกเสือแก่นนคร มีครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มาร่วมกิจกรรมประมาณ 6,000 คน

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1270/พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565.htm
เปิดชมแล้ว : 193 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร