สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในระดับภูมิภาค
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 08 กันยายน 2565 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน  2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.มังกร – ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1       ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เป็นประธานมอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ได้รับรางวัล และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ในระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2565  ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น  ดังนี้                   

  1. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต (หลักสูตรต้านทุจริต) รางวัลชนะเลิศ คือนางศิรดา พิริยะชัยวรกุล  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
  2. กิจกรรมภาพยนตร์สั้น Coding Achievement Awards ประเภท Plugged ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565 รางวัลชมเชย นายพูลทรัพย์ หารพะยอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

3 . โครงการสำนักงานเขตพื้นที่เขตสุจริต ผลงานได้รับรางวัลในระดับคุณภาพดีมาก (Best Practice  ) คือ นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

  1. กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้รับรางวัลในระดับคุณภาพดี คือ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
  2. กิจกรรม Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรางวัลในระดับคุณภาพดีเยี่ยม คือนายธนวรรธน์ ธะนะคำมา

 ผู้อำนายการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)

  1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้รับรางวัลในระดับคุณภาพดีมาก คือครู และนักเรียน โรงเรียนโนนรังวิทยาคาร

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1266/การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในระดับภูมิภาค .htm
เปิดชมแล้ว : 119 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร