สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2565 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ประภาภรณ์  ภูขาว  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน 4 กิจกรรม คือ การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1 - 3 ,การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6, การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.1 – 3 และการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้น ม.1-3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนชนะเลิศทำข้อสอบส่ง สพฐ. ต่อไป ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1257/กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565.htm
เปิดชมแล้ว : 193 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร