สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ 1/2565
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 08 กรกฎาคม 2565 โดยงานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) ครั้งที่ 1/2565 สาระสำคัญในการประชุมเพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ โดย สพฐ.ได้กำหนดการให้ เขตตรวจราชการนำเสนอ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หรือผู้แทนและผู้ติดตาม เขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) ร้อยแก่นสารสินธุ์   ณ หอประชุมแสงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

3000x2000

3000x2000

640x480

3000x2000

3000x2000

640x480

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1255/ประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ 1/2565.htm
เปิดชมแล้ว : 68 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร