สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : การอบรมจัดทำ Website โรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2565
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 29 มิถุนายน 2565 โดยงานประชาสัมพันธ์

29 มิถุนายน 2565  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเย็น  โหว่สงคราม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมจัดทำ website โรงเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ website โรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 90 คน โดยมี นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผอ.รร.บ้านป่าหม้อหนองคู และคณะ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1252/การอบรมจัดทำ Website โรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2565.htm
เปิดชมแล้ว : 168 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร