สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการพัฒนาวัดและประเมินผลทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 22 มิถุนายน 2565 โดยงานประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 256๕ ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA โดยมี ดร.ศิรดา  พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการวัดและประเมินผลทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA พร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2022 และเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่มีความตระหนักถึงความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการโปรแกรมประเมินสมรรถะนักเรียนตามมาตรฐานสากล ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 43 คน ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1249/อบรมการพัฒนาวัดและประเมินผลทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA.htm
เปิดชมแล้ว : 34 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร