สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 21 มิถุนายน 2565 โดยงานประชาสัมพันธ์

16 มิถุนายน 2565 ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์  บึงบัว  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์ เพื่อติดตามโครงการศึกษาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายจุดเน้น ของ สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวิทยาคม และ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูล

 

ดาวโหลดภาพกิจกรรมได้ที่    https://www.facebook.com/kkzone1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1245/ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ.htm
เปิดชมแล้ว : 40 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร