สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 29 ธันวาคม 2564 โดยงานประชาสัมพันธ์

27 ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมี ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานนโยบายให้สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา, ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคาและคอนเวน ชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1194/ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. .htm
เปิดชมแล้ว : 304 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร