สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 11 พฤศจิกายน 2564 โดยประชาสัมพันธ์

8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายอารยันต์  แสงนิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ในนามผู้อำนวยการฝีกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น   รุ่นที่ 1 ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และสามารถฝึกอบรมและตั้งหน่วยลูกเสือในสถานศึกษาได้ โดยมี     นายจารึก  เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้เข้ารับฝึกอบรม จำนวน 40 คน  ประกอบด้วย ผู้บัญชาลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น 10 หน่วยงาน ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1179/อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1.htm
เปิดชมแล้ว : 93 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร