สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 01 ตุลาคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

1 ตุลาคม 2564 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม 87 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในสำนักงาน  ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1163/โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564.htm
เปิดชมแล้ว : 89 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร