สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการเตรียมความพร้อมจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการ ในระบบออนไลน์
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 28 กันยายน 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

วันที่ 24  กันยายน 2564 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะแบบบูรณาการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตร และนำไปสู่ชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ณ ห้องประชุมจิตราศรีไสว สพป.ขอนแก่น เขต 1

1478x1108

1478x1108

1478x1108

1478x1108

1478x1108

1478x1108

1478x1108

1478x1108

1478x1108

1478x1108

1706x960

1706x960

1706x960

1077x1523

1077x1523

1478x1108

1478x1108

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1160/อบรมการเตรียมความพร้อมจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการ ในระบบออนไลน์.htm
เปิดชมแล้ว : 770 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร