สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ประชุมทางไกล video Conference ผ่านระบบ Zoom
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 20 พฤษภาคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoomโดยมี ผู้บริหารการศึกษา, ประธานกลุ่มกลุ่มเครือข่ายพัฒนา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เช่น การฉีดวัคซีน Covid-๑๙ การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การออนไลน์ผ่าน Application “ครูพร้อม” และนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว ณ หอประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

 

720x960

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1088/สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ประชุมทางไกล video Conference ผ่านระบบ Zoom.htm
เปิดชมแล้ว : 249 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร