สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๘
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 15 พฤษภาคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ประภาภรณ์  ภูขาว  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๘  โดยมี  นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง  ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ ๓  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรม ๒๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

720x960

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1085/อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๘.htm
เปิดชมแล้ว : 942 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร