สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๗
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 13 พฤษภาคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๗  โดยมี  ว่าที่ ร.ต.มานพ อานจันทึก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ ๕  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีผู้เข้าอบรมิจำนวน ๒๓ คน ณ หอประชุม ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ุ่มที่ ๕๐ขอนแก่น เขต ๑

720x960

3000x2000

3000x2000

x

x

3000x2000

3000x2000

x

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

x

x

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1084/อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๗.htm
เปิดชมแล้ว : 28 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร