สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๔
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 06 พฤษภาคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๔  โดยมี  นางเกษณี  บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ ๙  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๘  คน ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

720x960

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1079/อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๔.htm
เปิดชมแล้ว : 295 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร