สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการสนับสนุนการบริหารจัดการในระบบ AMSS รุ่นที่ ๓
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 21 เมษายน 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS) รุ่นที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการปฏิบัติงานในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.มังกร – ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต ๑

720x960

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1068/อบรมการสนับสนุนการบริหารจัดการในระบบ AMSS รุ่นที่ ๓.htm
เปิดชมแล้ว : 81 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร