สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 01 เมษายน 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

1 เมษายน 2564 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 โดยมี นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 75 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 – 10 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

720x960

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1061/ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1.htm
เปิดชมแล้ว : 134 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร