กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:แจ้งรายละเอียดวันแข่งขัน "สพฐ..-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15"(โรงเรียนชุมชนบ้านฝางและโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ม.ค. 2563 เวลา16:21:28
เปิดดู: 16 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ม.ค. 2563 เวลา13:32:12
เปิดดู: 104 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ม.ค. 2563 เวลา12:56:17
เปิดดู: 381 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ม.ค. 2563 เวลา12:55:00
เปิดดู: 387 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ม.ค. 2563 เวลา11:47:32
เปิดดู: 264 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ประจำปี 2563
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ม.ค. 2563 เวลา11:34:54
เปิดดู: 207 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2563
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ม.ค. 2563 เวลา11:13:03
เปิดดู: 171 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ม.ค. 2563 เวลา09:59:23
เปิดดู: 339 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมฯ
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ม.ค. 2563 เวลา09:58:10
เปิดดู: 196 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ม.ค. 2563 เวลา09:56:58
เปิดดู: 202 ครั้ง
 
ค้นพบ 8603 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร