กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกประกวดผลงานภาพถ่าย เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา17:26:53
เปิดดู: 82 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เลื่อนการประชุมเตรียมจัดงานพิธีเปิดป้ายบ้านพักวิทยากรลูกเสือ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา16:25:31
เปิดดู: 96 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา11:50:15
เปิดดู: 214 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เลื่อนกำหนดการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2564 (รร.แก่นเท่าพัฒนศึกษา, รร.หนองแวงคุรุราษฏร์รังสรรค์)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา10:36:22
เปิดดู: 115 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา09:46:35
เปิดดู: 268 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา09:37:24
เปิดดู: 464 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 04 มี.ค. 2564 เวลา14:48:12
เปิดดู: 329 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 04 มี.ค. 2564 เวลา09:52:52
เปิดดู: 346 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 04 มี.ค. 2564 เวลา09:51:15
เปิดดู: 279 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เลื่อนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 04 มี.ค. 2564 เวลา09:27:57
เปิดดู: 364 ครั้ง
 
ค้นพบ 10070 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร