กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการถอดบทเรียน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา16:27:15
เปิดดู: 61 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา15:22:24
เปิดดู: 66 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา14:45:58
เปิดดู: 75 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา14:40:25
เปิดดู: 79 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ด่วนที่สุด การรายงานหนี้ค่าสาธารณูปโภค
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา09:45:57
เปิดดู: 288 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 718
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา09:17:22
เปิดดู: 178 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 728
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา09:16:36
เปิดดู: 169 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563 )
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.ย. 2563 เวลา18:48:55
เปิดดู: 458 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร "มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ"
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.ย. 2563 เวลา17:19:30
เปิดดู: 159 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.ย. 2563 เวลา16:24:23
เปิดดู: 105 ครั้ง
 
ค้นพบ 9497 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร