กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การประชุมทางไกลด้วยด้วยระบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
โดย :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เมื่อ 18 พ.ค. 2564 เวลา15:50:34
เปิดดู: 116 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เมื่อ 17 พ.ค. 2564 เวลา15:26:09
เปิดดู: 215 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การอบรมออนไลน์ OBEC ๒๐๒๑ Webinar " การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เมื่อ 17 พ.ค. 2564 เวลา15:20:15
เปิดดู: 167 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 พ.ค. 2564 เวลา13:43:19
เปิดดู: 79 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประเมินข้าราชการครูฯให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 พ.ค. 2564 เวลา08:37:34
เปิดดู: 397 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา16:32:14
เปิดดู: 409 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดฯลฯ ปีงบประมาณ 2564 ทางระบบออนไลน์
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา16:06:17
เปิดดู: 350 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฎิบัติงานราชการขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา14:13:47
เปิดดู: 366 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การคัดเลือกสถานศึกษานำร่องเพื่อร่วมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา10:26:09
เปิดดู: 234 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา09:16:02
เปิดดู: 471 ครั้ง
 
ค้นพบ 10336 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร