กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ สำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ต.ค. 2562 เวลา15:09:04
เปิดดู: 19 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสังกดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ต.ค. 2562 เวลา12:06:10
เปิดดู: 104 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ต.ค. 2562 เวลา11:53:20
เปิดดู: 96 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:(ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ......
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 ต.ค. 2562 เวลา10:53:49
เปิดดู: 119 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ต.ค. 2562 เวลา09:54:00
เปิดดู: 73 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 11 ต.ค. 2562 เวลา15:29:59
เปิดดู: 222 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอมอบโควต้าทุนการศึกษา ภายใต้ "โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ต.ค. 2562 เวลา15:01:01
เปิดดู: 137 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ต.ค. 2562 เวลา14:34:44
เปิดดู: 125 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบบังคับ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ต.ค. 2562 เวลา14:28:23
เปิดดู: 132 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ,สำรอง ขั้นความรู้ขั้นสูง
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ต.ค. 2562 เวลา12:49:13
เปิดดู: 750 ครั้ง
 
ค้นพบ 8226 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร