กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ต.ค. 2564 เวลา09:45:11
เปิดดู: 65 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ต.ค. 2564 เวลา11:21:05
เปิดดู: 109 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แนวทางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เมื่อ 19 ต.ค. 2564 เวลา14:34:35
เปิดดู: 85 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 11 ต.ค. 2564 เวลา16:23:07
เปิดดู: 475 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ต.ค. 2564 เวลา10:26:17
เปิดดู: 500 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 05 ต.ค. 2564 เวลา15:06:16
เปิดดู: 357 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 05 ต.ค. 2564 เวลา14:50:00
เปิดดู: 196 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 896
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 30 ก.ย. 2564 เวลา18:52:18
เปิดดู: 248 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 901
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 30 ก.ย. 2564 เวลา18:51:59
เปิดดู: 185 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.ย. 2564 เวลา16:22:09
เปิดดู: 516 ครั้ง
 
ค้นพบ 10430 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร