กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 มิ.ย. 2562 เวลา16:51:21
เปิดดู: 60 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 มิ.ย. 2562 เวลา13:46:58
เปิดดู: 32 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 มิ.ย. 2562 เวลา13:38:28
เปิดดู: 36 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:กำหนดการขอเหรียญพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามเกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 มิ.ย. 2562 เวลา12:31:05
เปิดดู: 37 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 มิ.ย. 2562 เวลา12:19:25
เปิดดู: 72 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา17:19:12
เปิดดู: 112 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน) ประจำปี 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา17:11:35
เปิดดู: 106 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านบ่อแก)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา17:01:59
เปิดดู: 43 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา17:00:30
เปิดดู: 34 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านดงเก่า)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา16:59:06
เปิดดู: 28 ครั้ง
 
ค้นพบ 7792 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร