กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 30 มิ.ย. 2565 เวลา16:03:24
เปิดดู: 80 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา17:30:16
เปิดดู: 69 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา17:29:10
เปิดดู: 62 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 28 มิ.ย. 2565 เวลา15:56:58
เปิดดู: 24 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2565 เวลา14:12:51
เปิดดู: 160 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 มิ.ย. 2565 เวลา10:03:34
เปิดดู: 239 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 15 มิ.ย. 2565 เวลา15:09:22
เปิดดู: 149 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 มิ.ย. 2565 เวลา14:53:28
เปิดดู: 264 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแต่งตั้งและแก้ไขคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 มิ.ย. 2565 เวลา14:45:37
เปิดดู: 144 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 มิ.ย. 2565 เวลา15:20:15
เปิดดู: 192 ครั้ง
 
ค้นพบ 10490 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร