กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ก.ย. 2565 เวลา18:13:24
เปิดดู: 425 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 891
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 14 ก.ย. 2565 เวลา10:04:55
เปิดดู: 207 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เลือกรายการ (Shopping list) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา19:12:07
เปิดดู: 93 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เลือกรายการ (Shopping list) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 02 ก.ย. 2565 เวลา16:34:44
เปิดดู: 139 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบกลาง ครั้งที่ 12
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 02 ก.ย. 2565 เวลา16:33:57
เปิดดู: 195 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบกลาง ครั้งที่ 11
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 01 ก.ย. 2565 เวลา15:08:52
เปิดดู: 174 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 864
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 01 ก.ย. 2565 เวลา15:07:46
เปิดดู: 178 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เลือกรายการ (Shopping list) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 01 ก.ย. 2565 เวลา14:28:42
เปิดดู: 89 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 30 ส.ค. 2565 เวลา17:24:38
เปิดดู: 324 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เลือกรายการ (Shopping list) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 25 ส.ค. 2565 เวลา15:33:52
เปิดดู: 140 ครั้ง
 
ค้นพบ 10509 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร