กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเรียนรวม
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 เม.ย. 2563 เวลา02:50:44
เปิดดู: 166 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบฐานข้อมูล STUDENT PROTEC CENTER (SPC)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 เม.ย. 2563 เวลา15:31:36
เปิดดู: 366 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 เม.ย. 2563 เวลา09:12:50
เปิดดู: 412 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 เม.ย. 2563 เวลา08:48:36
เปิดดู: 203 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา15:41:28
เปิดดู: 264 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา15:40:32
เปิดดู: 144 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การรับรองการรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา15:04:36
เปิดดู: 102 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2563 ครั้งที่ 371
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา11:39:55
เปิดดู: 341 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา09:54:55
เปิดดู: 221 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบสิ้นปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา16:00:24
เปิดดู: 350 ครั้ง
 
ค้นพบ 8919 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร