กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเข้าประชุม
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 ธ.ค. 2563 เวลา17:37:09
เปิดดู: 148 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 ธ.ค. 2563 เวลา16:43:46
เปิดดู: 128 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 ธ.ค. 2563 เวลา16:39:30
เปิดดู: 163 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 ธ.ค. 2563 เวลา16:36:17
เปิดดู: 122 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ชะลอการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 ธ.ค. 2563 เวลา16:25:01
เปิดดู: 153 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 ธ.ค. 2563 เวลา14:12:50
เปิดดู: 208 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 03 ธ.ค. 2563 เวลา12:26:48
เปิดดู: 177 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเลื่อนการประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 02 ธ.ค. 2563 เวลา17:33:13
เปิดดู: 197 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขัม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 02 ธ.ค. 2563 เวลา10:15:35
เปิดดู: 341 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย :ตรวจสอบภายใน เมื่อ 02 ธ.ค. 2563 เวลา10:05:45
เปิดดู: 308 ครั้ง
 
ค้นพบ 9723 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร