กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองหิน)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:33:56
เปิดดู: 59 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองคลอง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:32:21
เปิดดู: 55 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านกระเดื่อง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:30:02
เปิดดู: 48 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:26:18
เปิดดู: 31 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านเลิง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:24:12
เปิดดู: 36 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:22:35
เปิดดู: 38 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รร.บ้านทุ่มฯ)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:15:04
เปิดดู: 89 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านโนนบ่อ)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา15:17:11
เปิดดู: 44 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา15:14:56
เปิดดู: 33 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านวังโพน)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา15:09:27
เปิดดู: 39 ครั้ง
 
ค้นพบ 8464 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร