กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (วPA)
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 22 ก.ย. 2566 เวลา10:35:00
เปิดดู: 122 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเสมาสดุดี
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 22 ก.ย. 2566 เวลา10:22:18
เปิดดู: 77 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศ ผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 14 ก.ย. 2566 เวลา09:56:58
เปิดดู: 286 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 14 ก.ย. 2566 เวลา09:53:31
เปิดดู: 195 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น (OBEC AWARDS)
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 14 ก.ย. 2566 เวลา09:47:39
เปิดดู: 162 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 12 ก.ย. 2566 เวลา18:18:22
เปิดดู: 303 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 12 ก.ย. 2566 เวลา18:14:23
เปิดดู: 144 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 12 ก.ย. 2566 เวลา16:46:20
เปิดดู: 1910 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 ก.ย. 2566 เวลา12:50:22
เปิดดู: 295 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 ก.ย. 2566 เวลา08:44:32
เปิดดู: 439 ครั้ง
 
ค้นพบ 10619 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร