แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :ตรวจสอบภายใน เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา14:48:14
เปิดดู: 411 ครั้ง
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2561
โดย :ตรวจสอบภายใน เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา14:45:30
เปิดดู: 368 ครั้ง
คู่มือประมวลจริยธรรม
โดย :ตรวจสอบภายใน เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา12:18:21
เปิดดู: 311 ครั้ง
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :ตรวจสอบภายใน เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา12:09:20
เปิดดู: 263 ครั้ง
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายและหนี้ค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
โดย :ตรวจสอบภายใน เมื่อ 11 มิ.ย. 2561 เวลา09:46:56
เปิดดู: 1199 ครั้ง
ปฏิทินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปีงบประมาณ 2557(ใหม่)
โดย :ตรวจสอบภายใน เมื่อ 07 ก.พ. 2557 เวลา09:17:32
เปิดดู: 923 ครั้ง
 
ค้นพบ 6 รายการ First  Previous    Next  Last