การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 03 ธ.ค. 2562 เวลา15:54:02
เปิดดู: 391 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 19 พ.ย. 2562 เวลา15:27:11
เปิดดู: 382 ครั้ง
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 15 พ.ย. 2562 เวลา10:11:58
เปิดดู: 454 ครั้ง
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 06 พ.ย. 2562 เวลา08:40:19
เปิดดู: 457 ครั้ง
การรายงานข้อมูลการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 30 ต.ค. 2562 เวลา14:57:07
เปิดดู: 597 ครั้ง
การตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 25 ต.ค. 2562 เวลา16:18:02
เปิดดู: 334 ครั้ง
การจัดประชุมทางไกล video conference เรื่อง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 27 ก.ย. 2562 เวลา17:10:18
เปิดดู: 498 ครั้ง
การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่2
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 01 ส.ค. 2562 เวลา18:48:37
เปิดดู: 683 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล video conference
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 09 ก.ค. 2562 เวลา16:12:23
เปิดดู: 428 ครั้ง
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 03 ก.ค. 2562 เวลา09:21:34
เปิดดู: 615 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 21 มิ.ย. 2562 เวลา18:33:42
เปิดดู: 622 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 20 มิ.ย. 2562 เวลา16:44:42
เปิดดู: 504 ครั้ง
การรายงานข้อมูลสภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 07 มิ.ย. 2562 เวลา13:17:26
เปิดดู: 486 ครั้ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 19 เม.ย. 2562 เวลา12:55:36
เปิดดู: 566 ครั้ง
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล(Zone C)ในสถานศึกษา
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 19 เม.ย. 2562 เวลา12:17:47
เปิดดู: 467 ครั้ง
การรายงานข้อมูลเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 26 มี.ค. 2562 เวลา10:35:42
เปิดดู: 833 ครั้ง
การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ(6เดือนหลัง)
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 15 มี.ค. 2562 เวลา10:11:45
เปิดดู: 863 ครั้ง
สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 01 ก.พ. 2562 เวลา16:18:40
เปิดดู: 668 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 01 ก.พ. 2562 เวลา16:16:20
เปิดดู: 464 ครั้ง
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng Teacher Challenge
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 18 ม.ค. 2562 เวลา11:18:55
เปิดดู: 560 ครั้ง
 
ค้นพบ 53 รายการ First  Previous    Next  Last