การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "โพดุล"
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 19 ก.ย. 2562 เวลา13:27:36
เปิดดู: 84 ครั้ง
มาตรการและแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 13 ก.ย. 2562 เวลา11:00:56
เปิดดู: 236 ครั้ง
แจ้งปิดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 12 ก.ย. 2562 เวลา15:44:06
เปิดดู: 378 ครั้ง
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 04 ก.ย. 2562 เวลา15:16:50
เปิดดู: 248 ครั้ง
ให้สำรวจกล้องวงจรปิด(CCTV) และรณรงค์ตามโครงการชาวขอนแก่นร่วมใจมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 03 ก.ย. 2562 เวลา16:25:42
เปิดดู: 393 ครั้ง
โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 03 ก.ย. 2562 เวลา16:23:51
เปิดดู: 232 ครั้ง
การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 03 ก.ย. 2562 เวลา16:22:03
เปิดดู: 317 ครั้ง
ขอเชิญสั่งจองสมุดบันทึก สพฐ. ประจำปี 2563
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 03 ก.ย. 2562 เวลา16:20:41
เปิดดู: 407 ครั้ง
การอบรมปฏิบัติการ การดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 21 ส.ค. 2562 เวลา09:36:39
เปิดดู: 518 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 16 ส.ค. 2562 เวลา09:53:28
เปิดดู: 557 ครั้ง
การดำเนินงานโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 13 ส.ค. 2562 เวลา14:21:03
เปิดดู: 312 ครั้ง
ขอบคุณในการบริจาคโลหิต
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 09 ส.ค. 2562 เวลา09:17:45
เปิดดู: 172 ครั้ง
มาตรการดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการและนักเรียน
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 09 ส.ค. 2562 เวลา09:16:11
เปิดดู: 239 ครั้ง
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 08 ส.ค. 2562 เวลา15:46:24
เปิดดู: 322 ครั้ง
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 06 ส.ค. 2562 เวลา14:40:48
เปิดดู: 335 ครั้ง
การอบรมปฏิบัติการ การดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 05 ส.ค. 2562 เวลา11:05:41
เปิดดู: 607 ครั้ง
ขอมอบหนังสือ รู้รับ....ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 05 ส.ค. 2562 เวลา10:43:43
เปิดดู: 301 ครั้ง
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 26 ก.ค. 2562 เวลา14:47:30
เปิดดู: 284 ครั้ง
ขอรับบริจาคโลหิต
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 26 ก.ค. 2562 เวลา09:10:08
เปิดดู: 267 ครั้ง
ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิวันแม่
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 23 ก.ค. 2562 เวลา15:25:59
เปิดดู: 301 ครั้ง
 
ค้นพบ 761 รายการ First  Previous    Next  Last