ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองหิน)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:33:56
เปิดดู: 59 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองคลอง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:32:21
เปิดดู: 55 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านกระเดื่อง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:30:02
เปิดดู: 48 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:26:18
เปิดดู: 31 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านเลิง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:24:12
เปิดดู: 36 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:22:35
เปิดดู: 38 ครั้ง
ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านโนนบ่อ)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา15:17:11
เปิดดู: 44 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา15:14:56
เปิดดู: 33 ครั้ง
ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านวังโพน)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา15:09:27
เปิดดู: 39 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา15:06:33
เปิดดู: 28 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี3))
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา15:04:32
เปิดดู: 25 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา14:58:18
เปิดดู: 85 ครั้ง
นโยบายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา11:25:58
เปิดดู: 103 ครั้ง
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา10:23:17
เปิดดู: 165 ครั้ง
ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา09:37:21
เปิดดู: 34 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา09:34:09
เปิดดู: 27 ครั้ง
ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา09:30:59
เปิดดู: 36 ครั้ง
ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา09:25:25
เปิดดู: 34 ครั้ง
ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา09:22:33
เปิดดู: 40 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา09:18:05
เปิดดู: 38 ครั้ง
 
ค้นพบ 2729 รายการ First  Previous    Next  Last